Versie Juli 2020

We zijn allen fan van onze favoriete club, maar we zijn geen fan van gegevens verkopen of verhuren. Wij vinden privacy en gegevensbescherming zeer belangrijk. Al uw gegevens die we vragen en nodig hebben voor een correcte uitvoering van jouw bestelling zijn strikt noodzakelijk. Als we gegevens verstrekken aan een derde partij is dit enkel omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van uw aankoop.

Op deze pagina vindt u op welke verschillende manieren uw persoonlijke gegevens behandeld kunnen worden. Waar, wanneer, hoe en waarom we uw gegevens verwerken met respect voor uw privacy en met inachtneming van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en ook wat uw rechten zijn.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

 

Contactgegevens:

Triakon nv / Thebestsupporter.com

Vredebaan 72

2640 Mortsel

BE 0558.916.572

info@thebestsupporter.com

 

Thebestsupporter.com is een samenwerking en in eigendom van:

TRIAKON NV, company number BE 0558.916.572, Vredebaan 72, 2640 Mortsel, Belgium.

En

DECATHLON BELGIUM NV, company number BE 0449.296.278, Jules Bordetlaan 1, 1140 Evere, Belgium.

 

 

De voornaamste gegevens en redenen waarom we uw gegevens verwerken zijn:

 

Wij verzamelen en verwerken uw voor-en achternaam, adresgegevens, e-mail en foto om uw aankoop te beheren, en uit te voeren en om frauduleuze aankopen te voorkomen. De installatie van het paneel in de betreffende club maakt deel uit van de bestelling. Je geeft dan ook nadrukkelijk toestemming dat je foto of beeld kan worden vastgelegd en duidelijk herkenbaar in beeld kan worden gebracht, vastgelegd of opgenomen en via internet, nationale en/of internationale televisie en/of overige media kan worden gepubliceerd of uitgezonden.

Betaalgegevens, om je order te betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Bij uitvoering van een betaling worden je gegevens in onze administratie, bij de bank en de betaalservices verwerkt en opgeslagen. Dit is noodzakelijk om uw betaling aan de bestelling te kunnen koppelen.

Indien de mogelijkheid bestaat tot levering, geven wij je aflevergegevens door aan andere partijen zoals bezorgdiensten of leveranciers die bestelling namens ons leveren.

 

Bescherming van je gegevens.

Een goede bescherming is onderdeel van gegevensbescherming. Daarom nemen wij gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, en om onze service te garanderen, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in.

 

Bewaartermijnen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij de gegevens die wij langer moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aankoop, waaronder voor de mogelijke plaatsing van het paneel van de klant in het betreffende stadion. Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op de apparatuur van de bezoeker van onze website worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statische rapporten over de website samen te stellen. Voor het gebruik van cookies nemen wij de wettelijke regels zorgvuldig in acht.

 

Rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Op eenvoudig verzoek heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Ze laten verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons te contacteren per e-mail via info@thebestsupporter.com

 

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)